Νέα των κομμωτηρίων

2016 Νομοσχέδιο άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή κουρέα

Alexander Hair - Νέα των κομμωτηρίων - 2016  Νομοσχέδιο άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή κουρέα 01

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν 2009/1992 ειδικότητας Τεχν. Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. Α΄κύκλου σπουδών και ένας χρόνος προϋπηρεσίας.

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε.Β΄ κύκλου σπουδών και 9 μήνες προϋπηρεσίας.

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ και 9 μήνες προϋπηρεσίας.

δ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους απόφοιτους (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας στην κομμωτική και 6 μήνες προϋπηρεσίας.

ε) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4 στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ με ισότιμο απολυτήριο Γενικού Λυκείου και 6 μήνες προϋπηρεσίας.

στ)Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από ποιστοποίηση.

ζ)Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον 600 ωρών σε ποιστοποιημένο κέντρο δια βιου μάθησης.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι μέχρι τις 31/12/2017 θα έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και 900 ένσημα τουλάχιστον.