Υγιή και λαμπερά μαλλιά

Ο κύκλος ζωής της τρίχας

Alexander Hair - Υγιή και λαμπερά μαλλιά - Ο κύκλος ζωής της τρίχας 01

Ο κύκλος ζωής μίας τρίχας, χωρίζεται σε τρεις φάσεις οι οποίες είναι η αναγενική, η καταγενική και η τελογενής.

Η αναγενική φάση κρατάει από 3 έως 6 χρόνια και είναι η περίοδος κατά την οποία αναπτύσσεται η τρίχα στο θύλακα.

Η καταγενική φάση διαρκεί περίπου 2 έως 3 εβδομάδες. Σε αυτήν τη περίοδο η ανάπτυξη της τρίχας σταματάει.

Η τελογενής είναι η τρίτη και τελική φάση της ζωής της τρίχας και διαρκεί περίπου 3 μήνες. Στο τέλος αυτής της περιόδου η τρίχα πέφτει και ξεκινά η ανάπτυξη μίας καινούργιας.