Ανά τους αιώνες

Επί κεφαλής… παράδοξα

Alexander Hair - Ανά τους αιώνες - Επί κεφαλής... παράδοξα 01

Οι επιλογές που κάνουμε όσον αφορά την εξωτερική μας εμφάνιση είναι ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας μας. Εφόσον λοιπόν τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της εμφάνισής μας, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις το μέσο για να δηλώσουμε τις προτιμήσεις ή τις ιδιαιτερότητες μας, άλλοτε διακριτικά και κάποιες φορές πιο εξεζητημένα. Παρακάτω θα δείτε κάποιες κομμώσεις που ανήκουν μάλλον, στη δεύτερη κατηγορία.