Διατροφικές αξίες

Γενετική διασταύρωση ή μόλυνση

Alexander Hair - Διατροφικές αξίες - Γενετική διασταύρωση ή μόλυνση 01

Η γενετική διασταύρωση ή μόλυνση είναι ένας κίνδυνος που προκύπτει από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων σπόρων.

Όταν γενετικά τροποποιημένα (Γ.Τ.) φυτά καλλιεργούνται σε κοντινές αποστάσεις ή ακόμα και στην ίδια περιοχή με μη- γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα πρώτα ενδέχεται να επιμολύνουν το γενετικό υλικό των μη-Γ.Τ. φυτών.

Έρευνες έχουν δείξει πως το γενετικό υλικό μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και 21 χιλιόμετρα μέσω του αέρα και της γύρης, κάτι που καθιστά τη γενετική μόλυνση αναπόφευκτη.