Η τέχνη του κομμωτή

Αναγνώριση – Διάγνωση χρώματος – Σωστή βαφή

Alexander Hair - Η τέχνη του κομμωτή - Αναγνώριση - Διάγνωση χρώματος - Σωστή βαφή 01

Στο χρωματισμό των μαλλιών, κάθε παράγοντας που επεμβαίνει πρέπει να εκτιμηθεί και να χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο ώστε να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα.

Συχνά συμβαίνει ο κομμωτής να ικανοποιείται από το αποτέλεσμα, όποιο και άν είναι αυτό που έχει πετύχει.

Πολλές φορές όμως οι ελλιπείς γνώσεις οδηγούν εύκολα σε εσφαλμένες θεωρήσεις και ερμηνείες εξ ολοκλήρου προσωπικές που δεν είναι πάντα επιστημονικές.

Έτσι πρέπει να γνωρίζει πριν κάνει κάποια τεχνική εργασία να έχει κάνει σωστή αξιολόγηση των μαλλιών.

Πρέπει λοιπόν να αξιολογήση των τόνο του φυσικού χρώματος, τις συνθήκες, το ποσοστό των άσπρων μαλλιών, την ακεραιότητα της τρίχας, την ύπαρξη ανωμαλιών, πόσο πορώδη είναι, πόσο απορροφά το χρώμα, την ένταση του τόνου της τρίχας και τη διαφορετική τονοτικότητας χρώματος στην ίδια την τρίχα και τις διαφορετικές ζώνες.

Να γνωρίζει ποιά χρώματα εξουδετερώνουν τα αντίθετα τους:

πράσινο-κόκκινο

μπλε – πορτοκαλί

μωβ – κίτρινο

Επίσης να κάνει τεστ αλλεργίας καθώς και να χρησιμοποιεί το σωστό βαθμό οξυζενέ.