Διατροφικές αξίες

Αλκαλικές τροφές και οι συνέπειες στην υγεία μας

Alexander Hair - Διατροφικές αξίες - Αλκαλικές τροφές και οι συνέπειες στην υγεία μας 01

Αλκαλικές τροφές είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το γάλα, το γιαούρτι και τα αμύγδαλα. Όλες οι άλλες τροφές είναι οξεογώνες και πρέπει να καταναλώνονται σε μικρότερη ποσότητα διότι καταστρέφουν τους ιστούς του σώματος μας.

Το αίμα μας έχει p.h 7,4 όπως και τα κύτταρα μας. Όταν λοιπόν η διατροφή μας είναι πλούσια σε αλκάλια, εξουδετερώνονται τα οξέα τα οποία οξειδώνουν τον οργανισμό διότι εξισορροπείτε το p.h στο 7,4. Κατά συνέπεια τα κύτταρα μας και ο οργανισμός μας βρίσκετε σε ευεξία, ευδιαθεσία και πλήρη υγεία λόγω της σωστής του λειτουργίας.

Οι αλκαλικές τροφές πρέπει να είναι το 60-70%, ενώ οι όξινες σε ποσοστό 30-40 %, ώστε να υπάρχει σωστή ισορροπία χωρίς επιβάρυνση και συνέπειες στον οργανισμό μας.